Szakterületek

Büntetőjog

Védelem, sértetti képviselet, tanú érdekében eljáró ügyvéd

Családjog

Bontóper, Vagyonmegosztás, Szülői felügyelet, Gyermektartásdíj, Kapcsolattartás

Szerződések joga

Véleményezéstől az okiratszerkesztésig (megbízási szerződés, vállalkozási szerződés, bérleti szerződés stb.)

Ingatlanjog

Adásvételi szerződés, ajándékozási szerződés, haszonélvezeti jog alapítása

Követeléskezelés

Fizetési felszólítás, FMH benyújtása, Végrehajtási eljárás, Felszámolási eljárás

Öröklési jog

Hagyatéki eljárás, Végrendelet, Öröklési szerződés, Tartási és életjáradéki szerződések

Társasági jog

Gazdasági társaságok alapítása, változásbejegyzési eljárás, cégbíróság előtti képviselet ellátása

Polgári perek

Kereset, viszontkereset, ellenkérelem, beadványok, felperesi és alperesi képviselet

Végrehajtási eljárás

Jogi képviselet adósi, végrehajtást kérői oldalon