Családjog

 • Házassági bontóperek (közös megegyezéssel és tényállásos bontóperek)
 • Gyermekelhelyezési perek
 • Apasági perek
 • Gyermektartásdíj
 • Kapcsolattartási ügyek
 • Vagyonmegosztás
 • Nagyszülői kapcsolattartás
 • Szülői felügyelet
 • Házassági szerződések
 • Élettársi kapcsolattal felmerülő vagyoni és egyéb ügyek
 • Mindezekkel kapcsolatos egyeztetések lebonyolítása és okiratszerkesztések